something..........

भगवानले हामीलाई दुईवटा कान, र एउटा मुख दिएका छन्,
जसको अर्थ हो...थोरै बोल अनी धेरै सुन र यो कहिलै नबिर्स कि,
जिवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ ।

– Roshel

मन परे Share तथा Comment गर्नुहोस :
Comment
LIVE:

BBC Nepali Sewa

Follow me On Twitter

Nametine Yad Facebook Page

Listen Nametine Yad Episode 100

Listen Nametine Yad Last Episode

Date Conveter


Powered by © nepali date converter