2075-11-21 Program 'Sahityik Aawaz' (Episode-72) फागुन २१ गतेको कार्यक्रम 'साहित्यिक आवाज' सुन्नुहोस तथा डाउनलोड गर्नुहोस..

कार्यक्रम : साहित्यिक आवाज  
प्रस्ताेता : अभिनव चौहान 
रेडियो : देउराली १०१ मेगाहर्ज, रेडियाे मालारानी ९५.७ मेगाहर्ज 
मिति : २०७५ फागुन २१ गते मंगलबार 
कार्यक्रम श्रीङ्खला : ७२

नमस्कार कार्यक्रम साहित्यिक आवाजमा तँपाइलाई स्वागत छ । प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी सागर महत । कार्यक्रम साहित्यिक आवाज एक साहित्य सम्बन्धी र प्रेम सम्बन्धी कुराकानी  गर्ने कार्यक्रम हो ।


यदि डाउनलोड गरी सुन्न चाहानुहुन्छ भने,,,,,            

माेबाईलबाट : तलको "click here to download" मा किलिक गनुहोस…. अथबा त्यसरी नभए, तलकाे click here to download मा गएर long press गरेर Save Link मा किलिक गर्नुहाेस् ।           

कम्प्युटरबाट : तलको "click here to download" मा गएर Mouse Right click गरि Save link as मा किलिक गनुहोस….   

Listen And Download    

Download : click here to download

कार्यक्रम सुन्नु र डाउनलोड गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यबाद...

2075-11-14 Program 'Sahityik Aawaz' (Episode-71) फागुन १४ गतेको कार्यक्रम 'साहित्यिक आवाज' सुन्नुहोस तथा डाउनलोड गर्नुहोस..

कार्यक्रम : साहित्यिक आवाज  
प्रस्ताेता : अभिनव चौहान 
रेडियो : देउराली १०१ मेगाहर्ज, रेडियाे मालारानी ९५.७ मेगाहर्ज 
मिति : २०७५ फागुन १४ गते मंगलबार 
कार्यक्रम श्रीङ्खला : ७१

नमस्कार कार्यक्रम साहित्यिक आवाजमा तँपाइलाई स्वागत छ । प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी सागर महत । कार्यक्रम साहित्यिक आवाज एक साहित्य सम्बन्धी र प्रेम सम्बन्धी कुराकानी  गर्ने कार्यक्रम हो ।

यदि डाउनलोड गरी सुन्न चाहानुहुन्छ भने,,,,,            

माेबाईलबाट : तलको "click here to download" मा किलिक गनुहोस…. अथबा त्यसरी नभए, तलकाे click here to download मा गएर long press गरेर Save Link मा किलिक गर्नुहाेस् ।           

कम्प्युटरबाट : तलको "click here to download" मा गएर Mouse Right click गरि Save link as मा किलिक गनुहोस….   

Listen And Download    

Download : click here to download


कार्यक्रम सुन्नु र डाउनलोड गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यबाद...

2075-11-07 Program 'Sahityik Aawaz' (Episode-70) फागुन ७ गतेको कार्यक्रम 'साहित्यिक आवाज' सुन्नुहोस तथा डाउनलोड गर्नुहोस..

कार्यक्रम : साहित्यिक आवाज  
प्रस्ताेता : अभिनव चौहान 
रेडियो : देउराली १०१ मेगाहर्ज, रेडियाे मालारानी ९५.७ मेगाहर्ज 
मिति : २०७५ फागुन ७ गते मंगलबार 
कार्यक्रम श्रीङ्खला : ७०

नमस्कार कार्यक्रम साहित्यिक आवाजमा तँपाइलाई स्वागत छ । प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी सागर महत । कार्यक्रम साहित्यिक आवाज एक साहित्य सम्बन्धी र प्रेम सम्बन्धी कुराकानी  गर्ने कार्यक्रम हो ।

यदि डाउनलोड गरी सुन्न चाहानुहुन्छ भने,,,,,            

माेबाईलबाट : तलको "click here to download" मा किलिक गनुहोस…. अथबा त्यसरी नभए, तलकाे click here to download मा गएर long press गरेर Save Link मा किलिक गर्नुहाेस् ।           

कम्प्युटरबाट : तलको "click here to download" मा गएर Mouse Right click गरि Save link as मा किलिक गनुहोस….   

Listen And Download    

Download : click here to download


कार्यक्रम सुन्नु र डाउनलोड गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यबाद...

2075-10-29 Program 'Sahityik Aawaz' (Episode-69) माघ २९ गतेको कार्यक्रम 'साहित्यिक आवाज' सुन्नुहोस तथा डाउनलोड गर्नुहोस..

कार्यक्रम : साहित्यिक आवाज  
प्रस्ताेता : अभिनव चौहान 
रेडियो : देउराली १०१ मेगाहर्ज, रेडियाे मालारानी ९५.७ मेगाहर्ज 
मिति : २०७५ माघ २९ गते मंगलबार 
कार्यक्रम श्रीङ्खला : ६९

नमस्कार कार्यक्रम साहित्यिक आवाजमा तँपाइलाई स्वागत छ । प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी सागर महत । कार्यक्रम साहित्यिक आवाज एक साहित्य सम्बन्धी र प्रेम सम्बन्धी कुराकानी  गर्ने कार्यक्रम हो ।

यदि डाउनलोड गरी सुन्न चाहानुहुन्छ भने,,,,,            

माेबाईलबाट : तलको "click here to download" मा किलिक गनुहोस…. अथबा त्यसरी नभए, तलकाे click here to download मा गएर long press गरेर Save Link मा किलिक गर्नुहाेस् ।           

कम्प्युटरबाट : तलको "click here to download" मा गएर Mouse Right click गरि Save link as मा किलिक गनुहोस….   

Listen And Download    

Download : click here to download


कार्यक्रम सुन्नु र डाउनलोड गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यबाद...

2075-10-22 Program 'Sahityik Aawaz' (Episode-68) माघ २२ गतेको कार्यक्रम 'साहित्यिक आवाज' सुन्नुहोस तथा डाउनलोड गर्नुहोस..

कार्यक्रम : साहित्यिक आवाज  
प्रस्ताेता : अभिनव चौहान 
रेडियो : देउराली १०१ मेगाहर्ज, रेडियाे मालारानी ९५.७ मेगाहर्ज 
मिति : २०७५ माघ २२ गते मंगलबार 
कार्यक्रम श्रीङ्खला : ६८

नमस्कार कार्यक्रम साहित्यिक आवाजमा तँपाइलाई स्वागत छ । प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी सागर महत । कार्यक्रम साहित्यिक आवाज एक साहित्य सम्बन्धी र प्रेम सम्बन्धी कुराकानी  गर्ने कार्यक्रम हो ।

यदि डाउनलोड गरी सुन्न चाहानुहुन्छ भने,,,,,            

माेबाईलबाट : तलको "click here to download" मा किलिक गनुहोस…. अथबा त्यसरी नभए, तलकाे click here to download मा गएर long press गरेर Save Link मा किलिक गर्नुहाेस् ।           

कम्प्युटरबाट : तलको "click here to download" मा गएर Mouse Right click गरि Save link as मा किलिक गनुहोस….   

Listen And Download    


Download : click here to download


कार्यक्रम सुन्नु र डाउनलोड गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यबाद...

2075-10-01 Program 'Sahityik Aawaz' (Episode-67) माघ १ गतेको कार्यक्रम 'साहित्यिक आवाज' सुन्नुहोस तथा डाउनलोड गर्नुहोस..

कार्यक्रम : साहित्यिक आवाज  
प्रस्ताेता : अभिनव चौहान 
रेडियो : देउराली १०१ मेगाहर्ज, रेडियाे मालारानी ९५.७ मेगाहर्ज 
मिति : २०७५ माघ १ गते मंगलबार 
कार्यक्रम श्रीङ्खला : ६७

नमस्कार कार्यक्रम साहित्यिक आवाजमा तँपाइलाई स्वागत छ । प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी सागर महत । कार्यक्रम साहित्यिक आवाज एक साहित्य सम्बन्धी र प्रेम सम्बन्धी कुराकानी  गर्ने कार्यक्रम हो ।

यदि डाउनलोड गरी सुन्न चाहानुहुन्छ भने,,,,,            

माेबाईलबाट : तलको "click here to download" मा किलिक गनुहोस…. अथबा त्यसरी नभए, तलकाे click here to download मा गएर long press गरेर Save Link मा किलिक गर्नुहाेस् ।           

कम्प्युटरबाट : तलको "click here to download" मा गएर Mouse Right click गरि Save link as मा किलिक गनुहोस….   

Listen And Download    


Download : click here to download


कार्यक्रम सुन्नु र डाउनलोड गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यबाद...

2075-09-24 Program 'Sahityik Aawaz' (Episode-66) पाैष २४ गतेको कार्यक्रम 'साहित्यिक आवाज' सुन्नुहोस तथा डाउनलोड गर्नुहोस..

कार्यक्रम : साहित्यिक आवाज  
प्रस्ताेता : अभिनव चौहान 
रेडियो : देउराली १०१ मेगाहर्ज, रेडियाे मालारानी ९५.७ मेगाहर्ज 
मिति : २०७५ पाैष २४ गते मंगलबार 
कार्यक्रम श्रीङ्खला : ६६

नमस्कार कार्यक्रम साहित्यिक आवाजमा तँपाइलाई स्वागत छ । प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी बिजय के.सी ।  अाज हामी रेडियाे मालारानीकाे स्टुडियो बाट बाेलिरहेका छाैँ । कार्यक्रम साहित्यिक आवाज एक साहित्य सम्बन्धी र प्रेम सम्बन्धी कुराकानी  गर्ने कार्यक्रम हो ।

यदि डाउनलोड गरी सुन्न चाहानुहुन्छ भने,,,,,            

माेबाईलबाट : तलको "click here to download" मा किलिक गनुहोस…. अथबा त्यसरी नभए, तलकाे click here to download मा गएर long press गरेर Save Link मा किलिक गर्नुहाेस् ।           

कम्प्युटरबाट : तलको "click here to download" मा गएर Mouse Right click गरि Save link as मा किलिक गनुहोस….   

Listen And Download    


Download : click here to download


कार्यक्रम सुन्नु र डाउनलोड गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यबाद...

2075-09-17 Program 'Sahityik Aawaz' (Episode-65) पाैष १७ गतेको कार्यक्रम 'साहित्यिक आवाज' सुन्नुहोस तथा डाउनलोड गर्नुहोस..

कार्यक्रम : साहित्यिक आवाज 
प्रस्ताेता : अभिनव चौहान
रेडियो : देउराली १०१ मेगाहर्ज, रेडियाे मालारानी ९५.७ मेगाहर्ज
मिति : २०७५ पाैष १७
 गते मंगलबार

कार्यक्रम श्रीङ्खला : ६५

नमस्कार कार्यक्रम साहित्यिक आवाजमा तँपाइलाई स्वागत छ । प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी सागर महत ।  कार्यक्रम साहित्यिक आवाज एक साहित्य सम्बन्धी र प्रेम सम्बन्धी कुराकानी  गर्ने कार्यक्रम हो ।


यदि डाउनलोड गरी सुन्न चाहानुहुन्छ भने,,,,,         

माेबाईलबाट : तलको "click here to download" मा किलिक गनुहोस…. अथबा त्यसरी नभए, तलकाे click here to download मा गएर long press गरेर Save Link मा किलिक गर्नुहाेस् ।        

कम्प्युटरबाट : तलको "click here to download" मा गएर Mouse Right click गरि Save link as मा किलिक गनुहोस….

Listen And Download


Download : click here to download


कार्यक्रम सुन्नु र डाउनलोड गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यबाद...
LIVE:

BBC Nepali Sewa

Follow me On Twitter

Nametine Yad Facebook Page

Listen Nametine Yad Episode 100

Listen Nametine Yad Last Episode

Date Conveter


Powered by © nepali date converter