याद बेची आँशुहरु कमाउँन सिकेँ । बेसाहारा हुदाँ हात समाउँन सिकेँ ॥ छुटेपछी साथहरु एक्लो थिएँ जिन्दगीमा... नमेटीने याद सँगै रमाउँन सिकेँ ॥


मन परे Share तथा Comment गर्नुहोस :
Comment
LIVE:

BBC Nepali Sewa

Follow me On Twitter

Nametine Yad Facebook Page

Listen Nametine Yad Episode 100

Listen Nametine Yad Last Episode

Date Conveter


Powered by © nepali date converter